Està passant

Actualitat

Jornades tècniques. Trobada d’experts

Els dies 5 i 6 d’Octubre de 2023 van tenir lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya les jornades tècniques del projecte “Verd de Proximitat BCN”en les que es van presentar els primers resultats del projecte. A més, vam comptar amb la participació dels experts internacionals: Dr. Rafael Fernández Cañero (Universidad de Sevilla. Espanya), Dr. Makram El Bachawati (University of Balamand: Líban) , Dr. Stefano Cascone (Università Mediterranea di Reggio Calabria).

Sessió informativa i recorregut olfactiu a la coberta verda de Porxos d’en Xifré

El 21 de juny de 2023 es va fer una sessió informativa sobre projecte VP-BCN per als usuaris de la coberta verda de Porxos d’en Xifré. L’equip de recerca va aprofitar per a fer la sessió pràctica del curs de formació en captura d’olors mitjançant l’App Odourcollect i realització de mapes olfactius amb l’empresa ScienceforChange.

Ciència ciutadana sobre la qualitat de l’aigua d’escorrentia urbana

Durant el mes d’abril del 2023 es van dur a terme diferents activitats de ciència ciutadana sobre la contribució de les cobertes verdes a la millora de la qualitat de l’aigua d’escorrentia urbana. A la coberta verda de l’Escola Pérez Iborra es van fer activitats d’anàlisi per a la determinació de la qualitat de l’aigua.

Recorregut olfactiu a la coberta verda de l’escola Pérez Iborra

El març 23 es va dur a terme l’activitat formativa i el recorregut olfactiu a la coberta verda de l’escola Pérez Iborra. La sessió formativa va anar a càrrec de la Johana Burbano, especialista en olors de  l’empresa de recerca Science for Change amb la que hem establert una col·laboració en el si del projecte Verd de Proximitat amb l’objectiu de desenvolupar l’indicador per al monitoratge de les olors en les cobertes verdes a Barcelona.

Participació a la “Biennal Ciutat Ciència 2023 – Barcelona”

El Dr. Gabriel Pérez va representar a l’equip del projecte Verd de Proximitat-BCN en la sessió “Vespres de recerca – Envellment i qualitat de vida” que va tenir lloc el passat 23 de febrer a la Residència d’Investigadors – CSIC, en el marc de la Biennal Ciutat Ciència 2023 de Barcelona. Els investigadors principals dels projectes en curs van explicar i debatre amb el públic assistents els diferents reptes de recerca que els projectes estan afrontant.

Sessió informativa i formativa per als grups d’interès de la coberta verda biodiversa d’Urbaser. Instal·lació dels sensors NDVI (LAI)

El passat 14 de febrer de 2023 va tenir lloc una sessió informativa i formativa a les instal·lacions d’Urbaser, durant la qual es informar als grups d’interès d’aquest edifici involucrats en la coberta verda biodiversa sobre el projecte Verd de Proximitat i de les accions de monitoratge que s’estan duent a terme. A més a més, aquest febrer 2023 s’ha completat la instal·lació dels sensors de mesura contínua de l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a partir del qual es podrà calcular l’índex d’àrea foliar (Leaf Area Index – LAI) que descriu la biomassa existent en la coberta.

Presentació científica a CONEMA 2022

El passat 21 de novembre de 2022 l’estudiant de doctorat de la UPC i membre del grup de recerca del projecte Verd de Proximitat, Fanny Esther Berigüete Alcántara, va presentar els avenços del projecte al Congrés Nacional de Medi Ambient CONAMA 2022, el qual va tenir lloc del 21-24 de novembre a Madrid. La seva participació va formar part de la sessió sobre espais d’oportunitat per a les solucions basades en la natura dins de l’ecosistema urbà. Accés a la notícia:: https://2022.conama.org/tejados-ajardinados-y-refugios-para-la-biodiversidad-como-principales-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-dentro-del-ecosistema-urbano/

Presentació científica a ICED 2022

El passat 22 d’Octubre de 2022 el Dr. Gabriel Pérez va presentar el projecte Verd de Proximitat al congres internacional 3nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL DESIGN ICED2022, organitzat per la HELENIC OPEN UNIVERSITY, del qual va ser membre del comitè científic, que va tenir lloc a la ciutat d’Atenes. En la sessió “Cities and Buildings 2” es va posar de manifest l’impuls que l’Ajuntament de Barcelona ha donat a la integració de vegetació en la envolupant dels edificis en referència a altres grans ciutats d’àmbit internacional.

Sessió informativa i formativa per als grups d’interès de la coberta verda de TEBVerd

El passat 30 de novembre de 2022 va tenir lloc una sessió informativa i formativa a les instal·lacions de TEBVerd, durant la qual es informar als grups d’interès d’aquest edifici, involucrats en les cobertes verdes, sobre les tipologies de cobertes verdes, els seus beneficis i reptes de futur, i es van revisar exemples d’aplicació arreu del món. D’altra banda, es van explicar els aspectes clau i els indicadors que s’estan treballant per a fer el monitoratge participatiu en les cobertes i es van recollir les primeres dades de caire sensorial i social mitjançant l’aplicatiu dissenyat per aquest propòsit, o bé

Recta final de les tasques d’instal·lació dels equips de monitoratge

Durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2022 s’han continuat executant les tasques d’instal·lació dels equips de monitoratge a les diferents cobertes. Es preveu que durant el mes de novembre i desembre ja es pugui anar completant aquesta etapa del projecte, també en les cobertes de Ubaser i els Terrats d’en Xifrè i començar a recollir dades. D’altra banda, ja s’està tancant l’aplicatiu que permetrà fer els qüestionaris sobre els aspectes clau de caire social als diferents grups d’interès de les cobertes verdes.

Inici de la monitorització a TEBVerd i Pérez Iborra

El passat mes de juny de 2022 es van començar a instal·lar els primers equips de monitorització en les cobertes verdes de TEBVerd i Pérez Iborra. Aquests equips permetran cobrir la recollida de dades sobre els indicadors que permeten ser automatitzats, com la captura de l’aigua de pluja, la reducció de l’efecte d’illa de calor, entre altres.

Selecció dels indicadors

Durant els mesos d’abril i maig s’ha treballant intensament en la definició dels indicadors que permetin dur a terme un monitoreig dels impactes que tenen les cobertes i façanes verdes en l’edifici en el que es situen i en l’entorn construït proper. La principal innovació del projecte “Verd de Proximitat” és la definició d’uns indicadors que puguin ser registrats pels mateixos agents involucrats (propietaris, usuaris, empreses de manteniment), sense la necessitat d’equips i tecnologies avançades, garantint així la viabilitat temporal de la monitorització i avaluació dels impactes.

Caracterització dels projectes seleccionats

Durant els mesos de febrer i març de 2022 es va dur a terme la caracterització dels projectes, amb visites als mateixos per a recopilar informació sobre el seu funcionament actual, la revisió dels agents involucrats, conèixer les característiques tècniques del projecte, i saber si actualment es monitoritza o no algun dels beneficis, entre altres informacions d’interès.

Selecció dels projectes

Els quatre projectes seleccionats en el projecte “Verd de Proximitat” són: 1) Escola Pérez Iborra. Consell de Cent 323. L’eixample; 2) URBASER. Fra Juníper Serra, 74. Sant Andreu; 3) TEB VERD. Fernando Pessoa 42. Sant Andreu; 4) Els Porxos d’en Xifré. Llauder 1. Ciutat Vella. Es planteja la possibilitat de poder intervenir en dos projectes més, una coberta i una façana, arribant així a fins a 6 projectes.

Atorgament de la subvenció

El passat 31 de gener de 2022 l’Ajuntament de Barcelona i La Fundació La Caixa van atorgar al “Saló de Cent” del consistori barceloní la subvenció del programa d’ajuts extraordinaris per a projectes de recerca científica en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 al projecte “Verd de Proximitat”.