Agraïments

El proyecto «Verd de proximitat BCN» ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación «la Caixa» en el marco del Plan Barcelona Ciencia 2020-2023.

Els col·legis professionals, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COAC), donen suport a la proposta i s’han compromès a participar activament, assessorant i guiant a l’agrupació i fent divulgació activa de les activitats i resultats obtinguts.

L’”Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales (ASESCUVE)”, a més a més de la seva contribució en la difusió del projecte i dels seus resultats, ha mostrat interès de ser part activa en els grups de treball, per tal de contribuir en el co-disseny de la monitorització, i guiar i aconsellar a l’agrupació en la presa de decisions durant el desenvolupament del projecte.