Coneix el projecte

DSCF1301 (it4s)
20220223_121558 (it4s)
+ 0
Proyectos planificados

El projecte “Verd de proximitat BCN” ha rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa” en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023

El projecte “Verd de proximitat BCN”, té com a principal objectiu el dissenyar i implementar un “Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l’impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona”, que sigui integrador i participatiu, econòmicament viable i sostenible en el temps. Amb aquest propòsit s’ha constituït una agrupació que integra membres de la comunitat científica, del món empresarial i de la integració social, que conjuntament amb els propietaris i usuaris d’aquestes solucions basades en la natura co-dissenyaran i co-implementaran la monitorització retrospectiva de 4 projectes en curs per tal d’avaluar el seu funcionament i l’impacte real d’aquestes solucions constructives sobre indicadors clau prèviament seleccionats.

Per tal de poder posar els resultats i dades recollides al servei de tota la ciutadania, es dissenyarà i implementarà una metodologia de compartició i connectivitat amb les plataformes digitals existents actualment a escala de ciutat. Amb els resultats obtinguts de la fase de monitorització i avaluació dels casos reals es redactarà la proposta del futur “Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l’impacte de les cobertes i façanes verdes” per a ser aplicat en futurs projectes durant la fase de disseny d’aquestes solucions (monitorització prospectiva). El monitoratge i avaluació de les cobertes i façanes verdes serà essencial en el futur, no tant sols per a la mesura de l’èxit de projectes individuals sinó també per a l’ús d’aquesta informació per a l’avaluació de la seva eficiència i cost-efectivitat per a la seva replicació i escalat posterior, i per a la planificació i gestió urbanes i la presa de decisions estratègiques a nivell de ciutat.

El projecte “Verd de proximitat BCN” permetrà a la Ciutat de Barcelona ser pionera tant a nivell Europeu com Internacional en l’establiment de plans de monitoratge i avaluació del verd urbà de proximitat.

Objectius del projecte

L’objectiu general del projecte “Verd de proximitat BCN” és dissenyar i implementar un pla de monitoratge i avaluació del funcionament i impacte de la integració de vegetació en la envolupant dels edificis, específicament de les cobertes, murs i façanes verdes, a la ciutat de Barcelona, que sigui integrador i participatiu, econòmicament viable i sostenible en el temps.

Per tal de garantir que el model dissenyat sigui rellevant i útil per als usuaris finals immediats i a la vegada permeti proveir de la informació necessària per a futurs processos de planificació urbana, el pla considerarà els següents principis fonamentals: a) ser científicament robust; b) ser pràctic i directe; c) cal definir clarament les condicions de referència (baseline assessment); d) estar alineat amb les polítiques municipals; e) estar basat en un enfocament transdisciplinar.

Per a la consecució d’aquest objectiu general, es consideren els següents objectius específics:

El projecte “Verd de proximitat BCN”, tot i que s’emmarca en la temàtica de “Ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics”, també  contribueix de forma transversal a la recerca i la innovació entorn als reptes urbans de Barcelona com a ciutat i conurbació urbana, a la millora de la qualitat de vida, especialment dels ciutadans amb baixa capacitat de mobilitat (com pot ser la gent gran, o col·lectius amb discapacitats) amb accés limitat a les zones verdes tradicionals, i la protecció mediambiental.

El projecte “Verd de proximitat BCN” contribuirà a la modernització de la ciutat de Barcelona en el marc dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS), al mateix temps que incorpora la transformació tecnològica com a eina propera en l’atenció a la ciutadania, i afavoreix la participació de la ciutadania en les activitats de recerca planificades.