Documentació

Jornadas técnicas – Encuentro de expertos 5-6 octubre 2023 – Bienvenida
Webinar_“Cobertes i façanes verdes en edificis. Els impactes desitjats i no desitjats”_https://youtu.be/RV9DFeFn54Q
Article de difusió a la revista ASESCUVE N04/2023
Sessió informativa i formativa a la coberta de Porxos d’en Xifré
Sesión informativa y formativa en la Escula Pérez Iborra Marzo 2023
Convocatòria de la sessió informativa i formativa amb els principals grups d’interès de la coberta verda biodiversa de l’edifici d’Urbaser que es va dur a terme el dia 14 de febrer de 2023
Convocatòria de la sessió informativa i formativa amb els principals grups d’interès de les cobertes verdes de l’edifici de TEBVerd que es va dur a terme el dia 30 de novembre de 2022
L’annex de mètodes del “Manual per a l’avaluació de l’impacte de les solucions basades a la natura. Març 2021” ha servir de referència per a l’establiment d’indicadors i metodologies de mesura i càlcul. Aquest document és genèric per a molts tipus de solucions basades de la natura. Així doncs, s’ha fet un treball intens per tal d’adaptar-lo a les cobertes i façanes verdes.
El “Manual per a l’avaluació de l’impacte de les solucions basades a la natura. Març 2021” s’ha fet anar com a referència per a la definició dels aspectes clau i dels indicadors que formaran part del futur Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l’impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.
Al projecte VP-BCN s’han considerat algunes de les cobertes i façanes verdes guanyadores del segon concurs de cobertes verdes promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’ Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV).
Al projecte VP-BCN s’han considerat algunes de les cobertes i façanes verdes guanyadores del primer concurs de cobertes verdes promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’ Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV).
Recentment s’ha definit el Pla Natura Barcelona 2030. Els objectius generals del Pla Natura són els següents 1) Incrementar la infraestructura verda de la ciutat per maximitzar els seus serveis, sobretot els d’adaptació al canvi climàtic, i millorar l’accés de tota la ciutadania a la natura urbana. 2) Desplegar i consolidar la gestió ecològica i la naturalització en la gestió de la natura, al servei de la salut de la ciutadania i de la conservació de la biodiversitat a la Terra. 3) Conservar i promoure la biodiversitat, protegint les espècies, i millorant els hàbitats i la seva connectivitat. 4) Fer créixer el coneixement, el gaudi i la cura de la natura urbana, i facilitar i promoure la implicació de la ciutadania en la seva conservació i millora. El projecte VP-BCN s’alinea i contribueix a l’assoliment d’aquests objectius.
El projecte VP-BCN té com a referencia principal el Pla del verd i la biodiversitat (2012-2020). Aquest Pla planteja la ciutat de Barcelona de l’any 2050 com una ciutat on natura i urbs interactuen i es potencien mitjançant la connectivitat del verd, d’acord a un model en el qual el verd no és un complement ornamental sinó una veritable infraestructura ecològica. Aquest model es desenvolupa en base a dos conceptes clau, la connectivitat i re-naturalització, i es concreta en dos instruments fonamentals, els corredors verds urbans i els espais d’oportunitat. Així, en una ciutat densa i compacta com Barcelona, esgotada l’estratègia d’enjardinar els buits existents i recuperar jardins preexistents, les noves formes del verd urbà, properes i productives, com les cobertes, terrats, murs i mitgeres, i balcons, s’han consolidat com elements de proximitat que permeten introduir natura en totes les escletxes que el teixit urbà permet.