Selecció dels indicadors

Durant els mesos d’abril i maig s’ha treballant intensament en la definició dels indicadors que permetin dur a terme un monitoreig dels impactes que tenen les cobertes i façanes verdes en l’edifici en el que es situen i en l’entorn construït proper. La principal innovació del projecte “Verd de Proximitat” és la definició d’uns indicadors que puguin ser registrats pels mateixos agents involucrats (propietaris, usuaris, empreses de manteniment), sense la necessitat d’equips i tecnologies avançades, garantint així la viabilitat temporal de la monitorització i avaluació dels impactes.

Si te ha gustado, compártelo con tus amigos: